Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.

Ένα από τα στάδια της προετοιμασίας για την αγορα ακινήτου στην Ελλάδα είναι το άνοιγμα λογαριασμού σε μία από τις Ελληνικές Τράπεζες.
Για να ανοίξει κανείς λογαριασμό χρειάζονται:
- διαβατήριο
- ταυτότητα με σφραγίδα όπου φαίνεται η διεύθυνση διαμονής
- βεβαίωση από τον τόπο εργασίας με αναγραφή ειδικότητας
- βεβαίωση αποδοχών των δύο τελευταίων ετών
Ο σκοπός του να ανοίξει κανείς λογαριασμό στην Τράπεζα είναι ότι στον τραπεζικό λογαριασμό στέλνει κανείς τα χρήματα για την συναλλαγή (την αξία του ακινήτου και τα έξοδα - συμβολαιγραφικά, έξοδα μεταγραφής, φόρο μεταβίβασης). Έτσι, ο αγοραστής συγκεντρώνει τα απαραίτητα για την συναλλαγή χρήματα στον λογαριασμό του και τα κάνει ανάληψη την ημέρα της συναλλαγής. 

 

Προτεινόμενα άρθρα